Aanmelding NSkiV-Instructeur Niveau 2

NSkiV Niveau 2

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
    Je inschrijving is bindend, annuleren kan uitsluitend schriftelijk onder de volgende condities: op basis van de wettelijke bedenktermijn van 7 dagen kan binnen 7 dagen na binnenkomst van het inschrijfformulier kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Na de bedenktermijn van 7 dagen, geldt het volgende: 1. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding ben je € 25,- administratiekosten verschuldigd. 2. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding ben je 50% van de totale cursuskosten (cursus + sneeuwweek) en € 50,- administratiekosten verschuldigd. 3. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de opleiding ben je de totale cursuskosten (cursusgeld + sneeuwweek) verschuldigd. Algemene uitgangspunten: 1. De opleiding vindt doorgang indien er voldoende inschrijvingen zijn. In principe wordt een minimum van 8 cursisten gehanteerd om de opleiding te starten. Mocht de opleiding onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk na de deadline voor opgave kenbaar gemaakt. De inschrijving voor de opleiding vervalt daarmee volledig. 2. In het cursusgeld zit tevens het noodzakelijke cursusmateriaal. Dit materiaal wordt eigendom van de cursist. Het copyright van het cursusmateriaal, voor zover het geen uitgaven van derden betreft, ligt bij de Nederlandse Ski Vereniging. 3. Terugbetaling van gelden wordt in principe binnen 2 weken afgehandeld. 4. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens delen wij mede, dat de verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen slechts intern worden verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, of rechtstreeks daaraan gerelateerde informatie. Behoudens voorafgaande toestemming, zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.
Vraag hier vrijblijvend een offerte aan