Corona protocol

Versie 2.0

Het kan zijn dat de reis niet kan plaatsvinden in verband met corona of coronamaatregelen. De coronasituatie en coronamaatregelen kunnen geregeld wijzigen.De risico’s ten aanzien van de gevolgen liggen bij opdrachtgever, die dit desgewenst dient te verzekeren mocht verzekeren  mogelijk zijn. Wellicht kunnen eventuele kosten op de annulerings- of reisverzekering worden verhaald.

Hieronder schetsen we enkele mogelijke scenario’s die kunnen voorkomen.

Vaccinatie, quarantaine en testen

Het land van bestemming kan (leeftijdsafhankelijke) maatregelen nemen zoals verplichte vaccinatie(s), verplichte testen en quarantaine bij aankomst. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer om hiervoor zorg te dragen.

Code Oranje of Rood

Als het land of de plaats van bestemming de code “Oranje” of “Rood” heeft gekregen van de overheid, dan zullen alle reizen worden geannuleerd. Dit kan tot en met de vertrek dag (heenreis) gebeuren.  De reis wordt kosteloos verplaatst. Mits eventuele reissommen van leveranciers in een nieuw kalenderjaar niet hoger liggen dan tijdens de huidige reis. Eventuele extra kosten zullen dan ook doorberekend worden aan de desbetreffende school. De reis dient binnen twaalf maanden na annulering opnieuw plaats gevonden te hebben.

Inreisverbod

Indien het land van bestemming een inreisverbod heeft ingesteld voor reizigers uit uw land, maakt dat het reizen naar die bestemming onmogelijk. In dit geval zullen alle reizen worden geannuleerd. Dit kan tot en met de vertrek dag (heenreis) gebeuren. De reis wordt kosteloos verplaatst. Mits eventuele reissommen van leveranciers in een nieuw kalenderjaar niet hoger liggen dan tijdens de huidige reis. Eventuele extra kosten zullen dan ook doorberekend worden aan de desbetreffende school. De reis dient binnen twaalf maanden na annulering opnieuw plaats gevonden te hebben.

Corona binnen uw groep vastgesteld, vóór aanvang van de reis

Indien er voor aanvang van de reis een Coronabesmetting geconstateerd wordt binnen uw reisgroep, zal de reis gewoon doorgang kunnen vinden. De deelnemer waarbij de besmetting is geconstateerd kan helaas niet deelnemen aan de reis. Vanwege de gewijzigde maatregelen in o.a. Oostenrijk en België hebben veel accommodaties aangegeven deze annulering niet meer zonder kosten door te kunnen voeren. U zult de kosten op de annulerings- of reisverzekering moeten verhalen.

Quarantaine na een positieve test

Een deelnemer test positief tijdens het verblijf. Deze persoon dient verplicht in quarantaine te gaan met de op dat moment geldende regels in het desbetreffende land. Iedere contactpersoon moet zich laten testen. Is de uitslag negatief dan kan deze persoon weer deelnemen aan het programma. Is deze negatief dan kan de deelnemer terug naar Nederland. Is deze nog positief dan wordt de quarantaineregel in het desbetreffende land aangehouden. Kosten voor een mogelijk langer verblijf bij quarantaine zal de deelnemer op de annulerings- en of reisverzekering moeten verhalen.

Lockdown

Het kan voorkomen dat in verband met door de overheid genomen maatregelen de reis voortijdig moet worden afgebroken om te voorkomen dat de groep in een aangekondigde lockdown vast komt te zitten. Eventuele kosten van een verlengd verblijf komen voor rekening van opdrachtgever dan wel deze deelnemer.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan