Wat bij corona

Huski Reizen organiseert jaarlijks het trainingsweekend voor de instructeurs van Huski.

Huski Reizen organiseert jaarlijks het trainingsweekend voor de instructeurs van Huski. Ook dit jaar willen wij dit weekend organiseren van 15 t/m 19 april 2021 in Kaprun. Wij zijn ten alle tijden in gesprek met onze contactpersonen in Oostenrijk over het laatste nieuws met betrekking tot Corona. Natuurlijk begrijpen wij dat u ook alles duidelijk op een rijtje wilt hebben.

Via deze wijze willen wij u informeren over de werkwijze van Huski Reizen voor de reis van 15 t/m 19 april 2021.

Bij een lockdown, grenssluiting of code oranje:

Wij zullen ten alle tijden het reisadvies van Buitenlandse zaken en het RIVM aanhouden. Indien er sprake is van een lockdown, grenssluiting of code oranje op 15 april (dag van vertrek) krijgt uw het bedrag dat u al aan ons betaald heeft terug.

Annulering zonder lockdown, genssluiting of code oranje:

Het is mogelijk dat u wilt annuleren wegens persoonlijke redenen. Huski Reizen is aangesloten bij de VeBon. Wij hanteren de annuleringsvoorwaarden van de VeBon voor onze consumenten reizen (artikel 28). Hieronder zijn de voorwaarden te vinden. Echter zullen wij bij annulering in gesprek gaan met onze leveranciers om de annuleringskosten zo laag mogelijk te krijgen. We zullen deze bedragen in dat geval in mindering brengen op de annuleringskosten.

  • Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs. Huski Reizen kiest ervoor om flexibel te zijn en dit naar 0% van de prijs te zetten.
  • Bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor aanvang: 50% van de prijs.
  • Bij annulering vanaf 1 maand tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de prijs.
  • Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.
Deelnemers aantallen

Huski Reizen wil graag dat het trainingsweekend doorgaat. Echter zullen wij verbonden zitten aan een minimaal aantal deelnemers om de reis te kunnen doorzetten. Indien de reis onvoldoende deelnemers hanteren wij het volgende.

  • U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld
  • Wij betalen uw reeds ontvangen bedragen terug
Garantiefonds

We herinneren u aan het feit dat Huski Reizen is aangesloten bij een garantiefonds. Uw reis wordt gedekt door garantiefonds: VZR garant. Voor de voorwaarden verwijzen we u naar de website www.vzr-garant.nl

Aanmelding Trainingsweekend Oostenrijk

    • Ik zal binnen 7 dagen de aanbetaling betaling van €100,- overmaken naar Bank NL86 INGB 067 9590 269 t.n.v. Huski Reizen te Houten

Schrijf je in voor 1 april 2021, geen grapje!